Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról

Adatai biztonsága nagyon fontos számunkra. Magas szintű adatvédelmet, bizalmas légkört szeretnénk biztosítani, úgy, hogy adatai ellenőrzése az ön kezében legyen.

Az Öntől kapott személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

A feldolgozás célja

Feldolgozott személyes adatok

 • Megrendelés átvétele

 • Család- és utónév

 • Cím

 • E-mail cím

 • Telefonszám

 • Számlakiállítás

 • Család- és utónév

 • Cím

 • E-mail cím

 • Telefonszám

 • Rendelés kiszállítása

 • Család- és utónév

 • Cím

 • E-mail cím

 • Telefonszám

 • Különböző információk szolgáltatása a folyamatban lévő kedvezményes ajánlatainkról

 • Család- és utónév

 • E-mail cím

 • Technikai támogatás

 • Család- és utónév

 • E-mail cím

 • Telefonszám

Személyes adatait, az Ön beleegyezésével, a felsorolt célok érdekében felhasználjuk.

Beleegyezését akár írásban, a visszavonási űrlap kitöltésével, akár online a adatvedelem@meyer-wegener.hu emailcímre küldött kérésével visszavonhatja.

MI A SZEMÉLYES ADAT?

Az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (EU GDPR) meghatározása szerint személyes adat: „az azonosított vagy azonosítható személyre („adatalanyra") vonatkozó bármely információ; azonosítható személy az, aki közvetlenül vagy közvetve beazonosítható, különösen egy azonosítási elemre hivatkozva, mint: névvel, személyi azonosító jellel, helyadatokkal, online azonosítóval, illetve egy vagy több más sajátos, fizikai, élettani, genetikai, lélektani, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásukra jellemző elemmel.”

A PRODUCȚIE ZARAH MODEN SRL RÉSZÉRE MIÉRT SZÜKSÉGES EZEN ADATOK GYŰJTÉSE ÉS TÁROLÁSA, VALAMINT MENNYI IDEIG ŐRZI MEG AZOKAT?

A SC PRODUCȚIE ZARAH MODEN SRL szolgáltatásainak törvényessége és a minőségi feltételek biztosítása érdekében köteles személyes adatokat feldolgozni és tárolni.

A személyes adatokat csakis az érvényben levő törvényes keretek között továbbítjuk, ha adott a jogalap, egy kereskedelmi szerződés, illetve az Ön beleegyezése.

A szolgáltatások teljesítése során, az Ön hozzájárulásával adatait együttműködő partnereinknek továbbítjuk: PayU bankkártyával történő fizetések esetén, DPD vagy UPS futárszolgálatoknak, MAILCHIMP e-mail marketing célokra, SOFT-SYS SRL a technikai támogatáshoz, CLOUD EBS SRL web hosting és technikai támogatáshoz.

Adatait mindaddig megőrizzük, amíg ezt az érvényben levő törvények kérik. Amennyiben ezt kifejezetten nem kérik, biztonságos feltételek mellett tároljuk (az adatvédelmi szabályzat szerint),valamint a belső adatmegőrzési eljárás szerint a tárolási időtartam nem haladhatja meg a 10 évet.

KI FÉRHET HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?

Az adatokhoz a SC PRODUCȚIE ZARAH MODEN SRL alkalmazottai, valamint együttműködő partnerei férhetnek hozzá. Nem biztosítunk senkinek hozzáférést az Ön személyes adataihoz, az Ön beleegyezése nélkül.

HOL TÁROLJÁK AZ ÖN ADATAIT?

Az szolgáltatott személyes adatokat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (EU GDPR) előírásai szerint, az Európai Gazdasági Térség területén tárolják és a SC PRODUCȚIE ZARAH MODEN SRL adatvédelmi politikájának megfelelően biztosítják.

ADATBIZTONSÁG

A SC PRODUCȚIE ZARAH MODEN SRL minden alkalmazottja felel a cég által tárolt személyes adatok biztonságáért, azok nem szivárogtathatók ki, harmadik személy csupán a céggel kötött titoktartási megállapodás alapján férhet hozzá.

Minden személyes adat csak azok számára hozzáférhető, akiknek szükségük használni őket. Minden személyes adatot biztonságosan kell feldolgozni és tárolni:

 • zárt helyiségben, szabályozott hozzáféréssel; és / vagy

 • zárt fiókban vagy szekrényben; és / vagy

 • jelszóval védett számítógépeken, a szervezet beléptetési politikája követelményei szerint és / vagy

 • titkosított eltávolítható adathordozón tárolva

Mielőtt bármilyen céginformációhoz hozzáférhetett volna, minden alkalmazott egy felhasználói megállapodást írt alá. Amint már nincs szükség nyilvántartásukra, azokat a belső eljárás szerint biztonságos körülmények között megsemmisítjük.

A személyes adatok törlése vagy eltávolítása a nyilvántartási eljárás és a hatályos jogszabályok alapján történik. A hatályát veszített fizikai formában tárolt adatokat megsemmisítjük, és bizalmas „hulladékként” kezeljük.

AZ ADATALANY JOGAI

Az adatalany adatai feldolgozásával és tárolásával kapcsolatban kérdéseit a adatvedelem@meyer-wegener.hu címre küldheti, éspedig:

 • hozzáférést kérhet a tárolt információkhoz, valamint azon személyekről, akikkel azokat közölték.

 • ellenezheti a káros vagy kárt okozó adatfeldolgozást.

 • ellenezheti a marketing célú adatfeldolgozást.

 • tájékoztatást kérhet az egyedi automatizált döntésről, beleértve a profilkészítést is.

 • ogosult, hogy ne képezze esetleges jogi, vagy más jelentős következményekkel járó, automatikus feldolgozás tárgyát, ideértve a profilkészítést is.

 • kártérítést követelhet, amennyiben az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet megsértése miatt kárt szenved.

 • intézkedhet adatai helyesbítése, blokkolása, törlése, illetve a helytelen adatok elfelejtése vagy megsemmisítése érdekében.

 • amennyiben az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet valamely feltételét megsértették, felkérheti a Felügyeleti Hatóságot ennek ellenőrzésére.

 • jogosult, hogy az adatfeldolgozó rendelkezésére bocsátott strukturált, általánosan használt, automatikusan olvasható személyes adatait megkaphassa, azokat más adatkezelőnek akadálymentesen továbbíthassa.

 • jogosult ellenezni a profilkészítést, amelybe nem egyezett bele.

SC PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL szavatolja, az adatalany élhet a következő jogaival:

 • Az Adathozzáférési Eljárás értelmében az adatalany kérheti adatai elérését; ezen eljárás azt is leírja, hogy a SC PRODUCȚIE ZARAH MODEN SRL hogyan biztosítja, hogy a kérelemre adott válasz a törvényes követelményeknek megfeleljen.

 • Az adatalany személyes adatai feldolgozása tekintetében jogában áll a SC PRODUCȚIE ZARAH MODEN SRL-nek panaszt benyújtani. Minden kérelmet a Panaszkezelési Eljárással összhangban fogunk elemezni és megoldani.